Дашкевіч Галіна Мікалаеўна 

паэтэса

   Галіна Дашкевіч нарадзілася 20 лістапада 1948 года ў Тураве ў сям’і настаўнікаў. Скончыла філалагічны факультэт Мазырскага педагагічнага інстытута імя Н.К.Крупскай. Пасля яго заканчэння працавала выхавацелем у дзіцячым садку, настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў СШ№6 г.Мазыра. скончыла аспірантуру пры інстытуце літаратуры імя Я.Купалы АН БССР.

   Кандыдат філалагічных навук з 1990 года. Дысертацыю абараніла 29 лістапада 1989 года ў спецыялізаваным савеце па абароне дысертацый у Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы АН БССР.

   З лістапада 1992 года - дацэнт кафедры беларускай літаратуры.

   Дысцыпліны, якія выкладае: Гісторыя беларускай літаратуры і дзіцячая літаратура.

   Вершы Г.Дашкевіч піша з дзяцінства. У 1964г. ў газеце “Жыццё Палесся” адбыўся літаратурны дэбют.

   Яе вершы друкаваліся ў газеце “Літаратура і мастацтва”, часопісе “Першацвет”, альманаху “Галасы Тураўшчыны” , паэтычным зборніку “Роздум над вечнасцю”, калектыўным зборніку “Натхненне” і іншых выданнях.

   Вызначальная тэма паэзіі Г.Дашкевіч – апяванне прыгажосці роднага краю, яго шчырых і працавітых людзей. Самі назвы палескіх вёсак выклікаюць у душы паэтэсы замілаванне, сведчаць пра маляўнічасць светабачання нашых продкаў, іх чуйнасць да прыгожага: паэтэса не шкадуе цёплых слоў, каб выказаць сваё захапленне землякамі.

   Паэтэса імкнецца захаваць, зберагчы ўсё, што тычыцца яе Радзімы, родных мясцін: назвы палескіх вёсак, твары і імёны родных, сваякоў, суседзяў, песні, словы.

    Являясь одним из первых сотрудников ИБОХ НАН Беларуси, Лахвич Ф.А. внес большой вклад вформирование его научных направлений, в особенности по  синтезу и исследованию низкомолекулярных биорегуляторов, создал научную  школу, которая успешно работает в различных областях современной  органической и биоорганической химии. Подготовил 20 кандидатов наук. По тематике исследований, проведенных под его руковод­ством, защищено 6 докторских диссертаций. Лахвич Ф.А. - автор и соавтор более 610 научных работ, включая 16 обзоров, 4 монографии и более 90 авторских свидетельств и патентов на изобретения, участник отечественных и международных (США, Швеция, Италия, Индия, Голландия, Венгрия, Польша, Чехия и др.) научных форумов, на многих из которых он выступал в качестве пленарного докладчика.

© 2014. ГУК "Житковичская районная сеть библиотек". All Rights Reserved.

кандыдат філалагічных навук